Några ord till att läsa...

"Att dynamiskt bejaka sin utveckling..."

Att vara klarhörande och klarseende kan vara en börda vilket jag upplevde under lång tid innan jag började utveckla mina förmågor. Innan jag tog tillvara på mina nådegåvor och började använda dem i Ljusets tjänst för det Högsta Godas syfte.

Jag använder mig av de medfödda mediala förmågorna. Förmågor som vi alla besitter men använder dem i olika grad - eller inte alls. Jag väljer att använda dem i de vägledande samtalen och i kommunikation med djur.

Jag har givetvis mina goda lärare och mentorer vilka jag själv har gått i lära hos och vägledning för att hitta mitt eget sätt att jobba medialt på. Mitt eget sätt att samtala om Livet och Alltet.

 

Att vara Vägledare är en ansvarsfull uppgift som kräver att man själv får vägledning. Att dynamiskt bejaka sin utveckling är inte en engångsföreteelse ; det är en livslång förpliktelse.