Några ord om mig...

"Att dynamiskt bejaka sin utveckling..."

Ja, jag är medium. Diplomerad. Jag har mina goda lärare och mentorer vilka jag själv har gått i lära hos och vägledning  för att hitta mitt eget sätt att jobba medialt på.

Att vara klarhörande och klarseende kan vara en börda vilket jag erfor under lång tid innan jag på allvar började utveckla mina förmågor. Innan jag tog tillvara på mina nådegåvor och började använda dem i Ljusets tjänst för det Högsta Godas syfte.

Några ord om min yrkesmässiga bakgrund (ifall någon undrar): jag har alltid arbetat med människor och inom branscher där mötet med människan är i fokus: vård och omsorg, hotell, turism och service.

Mina jordnära utbildningar i CV-portföljen kedjar från undersköterska inom psykiatri till diakon därifrån vidare till besöksnäring/turismutveckling och till hotell manager... samtidigt är jag egenföretagare. *puuh* det gäller att vara sysselsatt i livet!

"När eleven är redo kommer läraren till denne." Ja så är det, för snart 20 år sedan träffade jag det kända mediumet Mariana Sjöberg-Larsson (* känd från bl a "det Okända" på TV 4, kanal 7) som med tiden blev en kär mentor och vägvisare för mig.

Jag har även vidareutbildat mig hos min goda vän Maria Hope Rosenlind (www.hope-of-avalon.com) och genom henne kommit ännu närmare mitt innersta och utvecklat mina förmågor.

Att vara Vägledare är en ansvarsfull uppgift som kräver att man själv får vägledning. Att dynamiskt bejaka sin utveckling är inte en engångsföreteelse ; det är en livslång förpliktelse.